Dobrovoľníctvo mladých ľudí v časoch klimatickej zmeny

 

Trvanie projektu: 1. 9. 2023 - 28. 2. 2025

Partneri: Hnutí Brontosaurus (ČR), Strom života (SR) a Združenie Slatinka (SR)

Aktivity:

  • 09/2023 - úvodné stretnutie partnerov v Brne, príprava aktivít, rozdelenie úloh
  • 09/2023 - 01/2024 - Príbehy nadšenia - výber, zdokumentovanie, spracovanie a publikovanie inšpiratívnych príbehov dobrovoľníctva mladých ľudí z Čiech a Slovenska, pri ktorých hrali hlavnú úlohu dobrovoľníctvo, nadšenie a snaha o zlepšenie životného prostredia. Príbehy budú publikované online aj v brožúrach
  • (predbežne) 26. - 27. 1. 2024 - konferencia v Brne o 50 rokoch environmentálneho hnutia mladých ľudí v ČR a SR, o zapojení, úlohách a výzvach pre mladých ľudí pri ochrane životného prostredia, prírody a reakcie na environmentálnu a klimatickú krízu.
  • jar a jeseň 2024 - Byť dobrovoľníkom - realizácia ukážkových jednodňových komunitných dobrovoľníckych akcií pre mladých ľudí zameraných na zlepšenie životného prostredia a prírody. Ich výsledkom budú konkrétne vyčistené miesta, zasadené stromy, vyčistené studničky a ďalšie  akcie v prospech prírody, ale aj miestnych obyvateľov
  • 13. - 15. 9. 2024, Telč (CR) - festival dobrovoľníctva s diskusiami, prednáškami, ale aj bohatým umeleckým programom. Cieľom je informovať verejnosť, predovšetkým mladých ľudí o výhodách dobrovoľníctva, príležitosti rozvíjať svoje zručnosti a tiež osláviť 50 rokov činnosti Hnutí Brontosaurus.
  • 03/2024 - 12/2024 - Na prírodu nekašlem! - vytvorenie a podpora platformy na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí s návodmi na aktivity v rôznych oblastiach ochrany prírody a životného prostredia
  • 11/2024 - konferencia o dobrovoľníctve pri ochrane prírody a životného prostredia v Čechách a na Slovensku.

Aktivity projektu sa realizujú v rámci programu ERASMUS+ (aktivita KA2).