Európsky zbor solidarity

 

Európsky zbor solidarity

je iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. EZS nadväzuje na program Európskej dobrovoľníckej služby. V európskom zbore solidarity sa môže zaregistrovať ktokoľvek už od 17 rokov, no na projekte môže začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov a max. do 30 rokov. Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať. Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri ochrane a tvorbe životného prostredia, pomoci pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít. Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.

Viac informácií o európskom zbore solidarity [často kladené otázky]

Ako sa stať dobrovoľníkom / dobrovoľníčkou v Európskom zbore solidarity?

Vo všeobecnosti je proces založený na troch bodoch - dobrovoľník/ dobrovoľníčka, ktorý/á si musia povedať, čo sa chcú naučiť, kam by asi chceli vycestovať a aký typ aktivít im je blízky. Je potrebné sa zaregistrovať na portáli, priložiť napr. životopis či motivačný list: vstup do portálu je TU. Po zaregistrovaní si ich profil môžu nájsť organizácie, ktoré potrebujú a hľadajú dobrovoľníkov/čky na svoje verejnoprospešné aktivity. Ale aj sami mladí ľudia si môžu aktívne hľadať svoj projekt alebo o pomoc požiadať akreditovanú organizáciu na Slovensku (napr. Združenie Slatinka, príp. databáza iných organizácií je TU), ktorá bude zabezpečovať v prípade úspešného hľadania prípravu dokumentov aj dobrovoľníka. Cieľom aktívneho hľadania si dobrovoľníckej príležitosti je nájsť prijímajúcu organizáciu - odporúča sa osloviť viacero organizácií a začať hľadať skôr, ako plánujete odcestovať. Prijímajúca organizácia môže byť mimo Slovenska, ale aj na Slovensku, a jej zameranie, aktivity a činnosť by mali byť z oblasti, v ktorej sa chce mladý človek zlepšovať. Prijímajúca organizácia je väčšinou tou, ktorá podávame žiadosť svojej národnej agentúre na zabezpečenie financovania dobrovoľníckeho projektu.

Databáza ponúk pre dobrovoľníkov v rôznych krajinách sveta je napríklad tu: TU, príp. FB stránky a skupiny, napr. European Youth, Discover the European Solidarity Corps, European Solidarity Corps, EVS&ESC vacancy, ESC - European Solidarity Corps - EVS - European Voluntary Service.

Európsky zbor solidarity a Združenie Slatinka

Združenie Slatinka je akreditovanom organizáciou, ktorá môže pôsobiť ako prijímajúca pre dobrovoľníkov zo zahraničia, alebo ako vysielajúca pre mladých ľudí zo Slovenska, môžeme realizovať aj solidárne projektu na Slovensku (pripravené mladými ľuďmi). Od r. 2008 sme na Slovensku hosťovali 29 dobrovoľníkov z Portugalska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska, Ruska, Turecka, Česka a Veľkej Británie. Krátke zhrnutie informácií o Združení Slatinka pre potreby EDS je TU.

Niektoré z výstupov našich solidárnych projektov, ktoré môžete voľne používať a šíriť:

- prezentácia o miestnych komunitách ohrozených zánikom (Pedro Silva, Portugalsko) - powerpoint, 24 MB

- Zelený kódex/Green code v SK aj AJ - pre kanceláriu (Iris Da Silva, Portugalsko), pdf, príp. viac info o tom, čo to vôbec je, nájdete TU

a ďalšie pribudnú čoskoro :-)