Chránime rieky, chránime našu budúcnosť

 

Od januára do decembra 2020 mladí ľudia zastrešení Združením Slatinka pripravia rôzne akcie na propagáciu ochrany vôd, prírody a zvyšovania biodiverzity. Chcú takto upozorniť na problém a potrebu ochrany vôd, ako aj adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Projekt s názvom "Chránime rieky, chránime našu budúcnosť" (We protect the rivers, we protect our future) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.

Aktivity projektu sú zamerané na aktuálnu tému, ktorá je spoločná pre celú Európu aj svet. Je to ochrana vody – potokov a riek, a to osobitne v súvislosti s negatívnymi dopadmi zmeny klímy. Tá sa bude (nielen) v strednej Európe prejavovať predovšetkým zmenou rozloženia zrážok, v dôsledku čoho môže byť ohrozená čistota a množstvo vody pre všetkých, vrátane prírodných spoločenstiev závislých na vode. Keďže voda a rieky nepoznajú štátne hranice, solidarita v povodiach tak zásadnou otázkou, ktorej riešenie musia podporiť stakeholderi, verejnosť aj mladí ľudia. 

V Európe už pomerne dlho platí spoločná smernica o ochrane vôd, tzv. Rámcová smernica o vode. Každá krajina mala už v r. 2015 dosiahnuť dobrý stav vôd v riekach, potokoch, jazerách aj v podzemných vrstvách. To sa však nestalo, tento cieľ sme odsunuli na neskôr – a teraz je na Slovensku takmer polovica všetkých riek v nedobrom stave, vrátane rieky Hron pri Zvolene. Pritom čistota vody a jej množstvo bude pre budúcnosť ďalších generácií limitujúce – bez vody nebude nielen hospodársky rozvoj, ale život vôbec. Dôvodom, prečo naši politici a úradníci nerobia dosť pre ochranu vôd, je aj malý spoločenský tlak v tejto oblasti. Verejnosť síce už o probléme vie, ale mnohí ľudia si myslia, že sa s tým nedá nič robiť, alebo si zvykli na rieky v betóne a nevedia, čo tým stráca nielen príroda, ale aj my, ľudia. Mladí ľudia často ani nevedia, že dajaký problém v tomto existuje.

Hlavným cieľom je preto vyvinúť tlak na miestnych politikov vo Zvolene, ale aj v iných mestách a dedinách popri rieke Hron, aby sa naozaj začali zaujímať o rieku, jej vplyvy na miestnu ekonomiku, o to, ako ju účinne chrániť. Ak sa podarí vyvinúť dostatočný tlak na politikov a verejnosť, môže sa tak pomôcť pri ochrane rieky Hron, a tak byť solidárni aj s ľuďmi, ktorí žijú nižšie, v iných štátoch (popri rieke Dunaj, do ktorej sa Hron vlieva). Lebo čokoľvek dobré aj zlé urobíme my, tu hore, prejaví sa aj nižšie, po toku. Tlak verejnosti chcú mladí ľudia vyvolať prostredníctvom verejných podujatí a informačnej kampane. Pred tým sa mladí lídri budú vzdelávať v téme komunikácie, time manažmentu, ale aj v ochrane životného prostredia. Pri tom ich budú viesť odborníci zo Združenia Slatinka a iniciatívy Za živé rieky, ako aj pozvaní lektori a lektorky. Okrem toho mladí ľudia zorganizujú verejné premietania, diskusie, festival , aj 10 dňovú akciu - splav celej 300 km rieky Hron. Prostredníctvom dobrovoľníckych brigád tiež zatraktívnia priestor okolo rieky Hron vo Zvolene. Tým upozornia na potrebu zachovania rieky Hron ako verejne úplne prístupnej, v určitých častiach stále zelenej zóny, s výraznou historickou a sociálnou "stopou" v komunite.

Najbližšie pripravované aktivity

 • 5. 6. 2020 - informačné aktivity o životnom prostredí v parku Lanice - pozorovanie prírody v prírode (pre pozvané deti ZŠ)
 • 10. 6. 2020 - vzdelávací seminár pre mladých ľudí so záujmom o životné prostredie - miesto: KONEKT - poradenské centrum pre mladých (J. Kozáčeka 11, Zvolen), od 9,00 do 15,30 hod. Viac informácií nájdete na FB - TU
 • 15. 6. - 16. 6. - 17. 6. 2020 - čistenie a kosenie inváznych druhov rastlín v parku Lanice, denne od 17,00 hod. oproti gymnáziu. Viac informácií nájdete TU, príp. na FB udalosti TU.
 • 26. 6. 2020 - exkurzia s mladými lídrami v rámci Sokratovho inštitútu do dediny Slatinka a údolia rieky Slatina, ktoré sú ohrozené pripravovanou nepotrebnou priehradou

Vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace so snahou obmedziť šírenie ochorenia COVID-19 sme pôvodný plán aktivít resp. formu akcií museli nateraz zmeniť, uskutočnili sa zatiaľ tieto aktivity: 

 • 29. 1. 2020 - koordinačné plánovacie stretnutie s mladými ľuďmi, zástupcami Združenia Slatinka + následne pravidelná on-line komunikácia cez vytvorenú skupinku
 • 18. 2. 2020 - brigáda na čistenie okolia jazierka v parku Lanice od odpadu.
 • 27. 2. 2020 - diskusia v poradenskom centre mladých KONEKT s Michalom Vlčkom z Extinction Rebellion Slovakia
 • marec 2020 - pomoc pri záchrane obojživelníkov migrujúcich cez frekventovanú cestu pri priehrade Môťová (označenie cesty, priama pomoc pri migrácii)
 • 4. 4. 2020 - individuálne čistenie údolia rieky Slatina od odpadu v úseku od Zvolena po dedinu Slatinka
 • 1. 5. 2020 - brigáda v Slatinke - príprava lavičiek do parku Lanice (čistenie, maľovanie)

a tu sú aj vytvorené e-materiály:

 • Rúško - zodpovedne aj ku životnému prostrediu - stiahnite si v jpg TU.
 • Biodiverzita I. - ako pomôcť pri ochrane čmeliakov a iného užitočného hmyzu - stiahnite si v jpg TU (6 MB, tlač na A3)
 • Biodiverzita II. - ako pomôcť pri ochrane včiel - stiahnite si v jpg TU (6 MB, tlač na A3)

 

 

Pôvodný rámcový zoznam akcií a verejných podujatí v rámci projektu 

 • 29. 1. 2020 - koordinačné plánovacie stretnutie s mladými ľuďmi, zástupcami Združenia Slatinka
 • 18. 2. 2020 - od 15,30 hod. - brigáda na čistenie okolia jazierka v parku Lanice od odpadu. Stretnutie o 15,30 hod. pri penzióne ALMADA
 • 27. 2. 2020 - od 17,30 - diskusia v poradenskom centre mladých KONEKT s Michalom Vlčkom z Extinction Rebellion Slovakia (ul. Kozačeka 11, Zvolen - 3. poschodie), viac info na stránke Konektu TU
 • 11. 3. 2020 - diskusia o aktuálnych problémoch životného prostredia a možnostiach, ako pomôcť pri efektívnych riešeniach, Stará radnica (Nám. SNP 21/31, Zvolen)
 • 14. 3. 2020 - exkurzia s mladými lídrami v rámci Sokratovho inštitútu do dediny Slatinka a údolia rieky Slatina, ktoré sú ohrozené pripravovanou nepotrebnou priehradou
 • koniec marca 2020 - pomoc pri záchrane obojživelníkov migrujúcich cez frekventovanú cestu pri priehrade Môťová (informácie budú poskytnuté vážnym záujemcom na požiadanie emailom)
 • 4. 4. 2020 - brigáda - čistenie údolia rieky Slatina od naplaveného odpadu. Stretnutie - na začiatku náučného chodníka Údolím rieky Slatina (lokalita Krpele, na konci priehrady Môťová). Následne pôjdeme pešo popri rieke, po oboch brehoch do dediny Slatinka a budeme zberať odpad naplavený riekou. Viac informácií na FB - TU
 • 8. 4. 2020 - diskusia o aktuálnych problémoch životného prostredia a možnostiach, ako pomôcť pri efektívnych riešeniach, Stará radnica (Nám. SNP 21/31, Zvolen)
 • 1. 5. 2020 - brigáda - príprava lavičiek do parku Lanice (čistenie, maľovanie), následné prevezenie do parku. Miesto: bývalá škola v Slatinke (dom č. 32)
 • 13. 5. 2020 - diskusia o aktuálnych problémoch životného prostredia a možnostiach, ako pomôcť pri efektívnych riešeniach, Stará radnica (Nám. SNP 21/31, Zvolen)
 • 5. 6. 2020 - Deň životného prostredia vo Zvolene - music klub Wake-up - diskusie, premietanie, workshopy, koncerty
 • polovica júna 2020 - kosenie inváznych druhov rastlín v parku Lanice. Presný dátum bude spresnený
 • 23. - 31. 8. 2020 - splav Za živú rieku Hron d prameňa až po ústie rieky do Dunaja, sprevádzaný informačnou kampaňou, stolíkmi, diskusiami a pod.