Chránime rieky, chránime našu budúcnosť

 

Od januára do decembra 2020 mladí ľudia zastrešení Združením Slatinka pripravili rôzne akcie na propagáciu ochrany vôd, prírody a zvyšovania biodiverzity. Takto upozornili na problém a potrebu ochrany vôd, ako aj adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Projekt s názvom "Chránime rieky, chránime našu budúcnosť" (We protect the rivers, we protect our future) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.

Aktivity projektu boli zamerané na aktuálnu tému, ktorá je spoločná pre celú Európu aj svet. Je to ochrana vody – potokov a riek, a to osobitne v súvislosti s negatívnymi dopadmi zmeny klímy. Tá sa bude (nielen) v strednej Európe prejavovať predovšetkým zmenou rozloženia zrážok, v dôsledku čoho môže byť ohrozená čistota a množstvo vody pre všetkých, vrátane prírodných spoločenstiev závislých na vode. Keďže voda a rieky nepoznajú štátne hranice, solidarita v povodiach tak zásadnou otázkou, ktorej riešenie musia podporiť stakeholderi, verejnosť aj mladí ľudia. 

V Európe už pomerne dlho platí spoločná smernica o ochrane vôd, tzv. Rámcová smernica o vode. Každá krajina mala už v r. 2015 dosiahnuť dobrý stav vôd v riekach, potokoch, jazerách aj v podzemných vrstvách. To sa však nestalo, tento cieľ sme odsunuli na neskôr – a teraz je na Slovensku takmer polovica všetkých riek v nedobrom stave, vrátane rieky Hron pri Zvolene. Pritom čistota vody a jej množstvo bude pre budúcnosť ďalších generácií limitujúce – bez vody nebude nielen hospodársky rozvoj, ale život vôbec. Dôvodom, prečo naši politici a úradníci nerobia dosť pre ochranu vôd, je aj malý spoločenský tlak v tejto oblasti. Verejnosť síce už o probléme vie, ale mnohí ľudia si myslia, že sa s tým nedá nič robiť, alebo si zvykli na rieky v betóne a nevedia, čo tým stráca nielen príroda, ale aj my, ľudia. Mladí ľudia často ani nevedia, že dajaký problém v tomto existuje.

Hlavným cieľom bolo preto vyvinúť tlak na miestnych politikov vo Zvolene, ale aj v iných mestách a dedinách popri rieke Hron, aby sa naozaj začali zaujímať o rieku, jej vplyvy na miestnu ekonomiku, o to, ako ju účinne chrániť. To, napriek obmedzeniam vyplývajúcim zo šírenia ochorenia COVID-19 mladí ľudia, urobili prostredníctvom verejných podujatí a informačnej kampane, dobrovoľníckych brigád a akcií. Tým upozornili na potrebu zachovania rieky Hron a Slatina, ako verejne úplne prístupnej, v určitých častiach stále zelenej zóny, s výraznou historickou a sociálnou "stopou" v komunite.

Stiahnite si vytvorené e-materiály:

 • Rúško - zodpovedne aj ku životnému prostrediu - stiahnite si v jpg TU.
 • Biodiverzita I. - ako pomôcť pri ochrane čmeliakov a iného užitočného hmyzu - stiahnite si v jpg TU (6 MB, tlač na A3)
 • Biodiverzita II. - ako pomôcť pri ochrane včiel - stiahnite si v jpg TU (6 MB, tlač na A3)
 • Krátky film o náučnom chodníku Údolím rieky Slatina, pozrite si na youtube TU
 • Ako organizovať akcie ekologicky I. - semináre, workshopy a iné malé akcie - stiahnite si v pdf TU (30 MB, skladačka)
 • Ako organizovať akcie ekologicky II. - väčšie a veľké akcie - stiahnite si v pdf TU (40 MB, skladačka)

Vzhľadom na preventívne opatrenia súvisiace so snahou obmedziť šírenie ochorenia COVID-19 sme pôvodný plán aktivít resp. formu akcií museli upraviť a tak sa uskutočnili tieto aktivity: 

 • 29. 1. 2020 - koordinačné plánovacie stretnutie s mladými ľuďmi, zástupcami Združenia Slatinka + následne pravidelná on-line komunikácia cez vytvorenú skupinku
 • 18. 2. 2020 - brigáda na čistenie okolia jazierka v parku Lanice od odpadu.
 • 27. 2. 2020 - diskusia v poradenskom centre mladých KONEKT s Michalom Vlčkom z Extinction Rebellion Slovakia
 • marec 2020 - pomoc pri záchrane obojživelníkov migrujúcich cez frekventovanú cestu pri priehrade Môťová (označenie cesty, priama pomoc pri migrácii)
 • 4. 4. 2020 - individuálne čistenie údolia rieky Slatina od odpadu v úseku od Zvolena po dedinu Slatinka
 • 1. 5. 2020 - brigáda v Slatinke - príprava lavičiek do parku Lanice (čistenie, maľovanie)
 • jún 2020 - informačné aktivity o životnom prostredí v parku Lanice - pozorovanie prírody v prírode (pre pozvané deti ZŠ)
 • 10. 6. 2020 - vzdelávací seminár pre mladých ľudí so záujmom o životné prostredie "Ako komunikovať pred médiami a verejnosťou", v KONEKTe - poradenskom centre pre mladých. Viac informácií nájdete na FB - TU
 • 15. 6. - 16. 6. - 17. 6. 2020 - čistenie a kosenie inváznych druhov rastlín v parku Lanice, denne od 17,00 hod. oproti gymnáziu. Viac informácií nájdete TU, príp. na FB udalosti TU.
 • 19. 6. 2020 - zdieľanie skúseností a seminár o používaní e-schránok pre občianske združenia pôsobiace v regióne
 • jún - júl 2020 - mapovanie rieky Slatina, jej problémových úsekov aj pekných miest
 • 6. - 10. 7. 2020 - pešie putovanie od prameňa rieky Slatina do jej ústia do Hrona, zber podpisov pod petíciu za ochranu a obnovu rieky Slatina.
 • 26. 6. 2020 - exkurzia s mladými lídrami v rámci Sokratovho inštitútu do dediny Slatinka a údolia rieky Slatina, ktoré sú ohrozené pripravovanou nepotrebnou priehradou
 • 30. 7. 2020 - brigáda v Slatinke na náučnom chodníku
 • 23. 8. - 31. 8. 2020 - Za zdravé rieky bez hatí 2020 - putovanie riekou Hron od prameňa pod Kráľovou hoľou po ústie do Dunaja. Rámcový program nájdete TU. Akcia sa začala v nedeľu 23. 8. 2020 pri prameni, prvých cca 70 km symbolicky putovala skupina cyklistov. Od kempu v Nemeckej už nastúpili vodáci na člnoch. Denne prešli približne 25 – 30 km po rieke a do ústia Hrona do Dunaja sa po 300 km doplavili v pondelok 31.8. 2020. Súčasťou akcie bolo množstvo sprievodných podujatí – na konštruktívnu diskusiu o tom, v akom stave je rieka Hron a krajina okolo, čo priniesli prehradenia, regulácie a zmeny riečnej krajiny ľuďom žijúcim okolo aj prírode, a čo môžeme spoločne robiť, ak sa preukáže, že negatívne dopady prehradení rieky sú vyššie, ako sa predpokladalo a ako životné prostredie unesie.
 • 9. 9. 2020 - fotoreportáž z akcie "Za zdravé rieky bez hatí 2020" v poradenskom centre mladých KONEKT vo Zvolene
 • 16. 9. 2020 - malý festival o životnom prostredí s koncertom a premietaniami, diskusiou a pod. - ZELENÝ VEČER vo Wake upe (music & art club), Zvolen - viac info TU.
 • 9. 10. 2020 - lepenie špeciálnych ochranných nálepiek na sklá okien na IX. ZŠ vo Zvolene (sídlisko Západ) - na zníženie rizika nárazov vtákov do zrkadliacich sa plôch okien
 • 15. 10. 2020 - on-line informačná akcia pri príležitosti ErasmusDay 2020 - viac informácií TU a na FB potom TU
 • 4. - 15. 11. 2020 - jesenné individuálne čistenie údolia rieky Slatina od odpadu v úseku od Zvolena po dedinu Slatinka
 • 19. 11. 2020 - "Čo dýchame vo Zvolene" - diskusia on air v klube Wake-up s Ladom Bírom - viac informácií a záznam diskusie TU na FB.
 • 17. 12. 2020 - "Zavalia nás odpady?" - diskusia on air v klube Wake-up s Emou Sitkovou -  viac informácií a záznam diskusie TU na FB

 

Projekt s názvom "Chránime rieky, chránime našu budúcnosť" (We protect the rivers, we protect our future) vznikol a bol podporený cez Európsky zbor solidarity.